ครูอัตราจ้าง

นายณธเดช บุญแสนแผน
ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2