คณะผู้บริหาร

นายต่อพงษ์ สมสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง