ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน

ณ วันที่  10   มิถุนายน 2565

โรงเรียนเกาะสีชัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

 

       

 

ที่

ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

13

6

19

 

2

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

9

8

17

 

3

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

10

5

15

 

4

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

7

9

16

 

5

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

8

8

16

 

6

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

7

8

25

 

7

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

13

14

27

 

8

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

16

11

27

 

9

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

12

9

21

 

10

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

11

12

23

 

11

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

7

12

19

 

12

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

8

10

18

 

13

มัธยมศึกษาปีที่ 1

16

16

32

 

14

มัธยมศึกษาปีที่ 2

12

13

25

 

15

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17

15

32

 

16

มัธยมศึกษาปีที่ 4

9

9

18

 

17

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

7

12

 

18

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

7

10

 

รวมชั้นประถมศึกษา

121

112

233

 

รวมชั้นมัธยมศึกษา

62

67

129

 

รวมทั้งโรงเรียน

183

179

362